THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CUỘC THI

CUỘC THI TRỰC TUYẾN

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM; HẢI PHÒNG VƯƠN RA BIỂN LỚN
TỪ 26/3/2022 ĐẾN 30/6/2022